domingo, 6 de octubre de 2013

Finalitats de l'Educació

  Segons l'IEC, l'educació és el fet d'educar, és a dir la transmissió de coneixements i a més a més també és l'acció de rebre unes bones maneres per a poder comportar-se per exemple en un àmbit públic. Amb aquestes definicions el que vull dir és que l'educació pot ser una cosa o una d'altra segons el punt de vista i les ideologies que un contempli per a dur a terme la descripció. Actualment, quan parlem d'educació, acte seguit sorgeix la paraula "competències". Aquest terme s’atribueix al fet d'obtenir uns coneixements que ens ajudin al nostre desenvolupament com a persona durant la nostra vida. Pot ser les competències ens ajudaran molt en el camí de l'educació, ja que per exemple en el meu cas, l'educació que he rebut durant tota la meva vida s'ha basat en la transmissió de coneixements duts a terme pel meu mestre i acte seguit la memorització de tota la informació per al dia del examen, ara bé aquesta memorització, aquest esforç que un fa per al dia del control, no té cap mèrit ja que una estona després d'acabar-lo tota la informació desapareix del teu cap. És a dir, mai podràs aplicar els coneixements a la vida real ja que aquests coneixements no existeixen o són molt bàsics. És per aquest motiu que la finalitat de l'educació hauria de ser a més a més d'ensenyar el temari als nens, també s'hauria d'ensenyar a com utilitzar aquest temari en la vida. Per què quantes vegades no hem escoltat quan un professor comença un tema nou la típica pregunta de: això quin ús té en la vida? A més a més de ser una pregunta que escoltarem durant tota la nostra existència, la resposta sempre serà la mateixa: Doncs no ho sé. El que vull intentar expressar es que si no donem raons al nens per estudiar una cosa, si no els diem quina funcionalitat té aquell temari en la vida, els nens no ho estudiaran amb ganes i per tant a la setmana se'ls haurà oblidat tot el que el mestre amb gran esforç havia ensenyat als nens.

  Un altre dels grans problemes de l'educació és aquesta selecció que es fa distingint en dos grups als estudiants, els bons i els dolents. Aquesta distinció no s'hauria ni de plantejar ja que no hi ha ningú dolent o bo, simplement hi ha gent que el seu gran fort és estudiar i després hi ha gent que són les coses pràctiques el que millor se'ls dóna. És per aquest motiu que mai hem de discriminar a una persona per les seves capacitats (exemple d'educació restrictiva a Andalusia) ja que sempre et pot sorprendre fent alguna cosa que un mateix no sap fer. però desgraciadament els únics que tenen la possibilitat d'aprendre són aquells que destaquen i això no és just, ja que tothom ha de poder gaudir de l'aprenentatge. Així doncs el que estàs fent quan no li dónes l'oportunitat d'estudiar a una persona és llevar-li l'opció de desenvolupar-se com a persona i no gaudir de l’oportunitat de dur a terme els seus projectes. Aleshores li estàs llevant un dret humà.

Així doncs el meu punt de vista sobre la funcionalitat de l’educació és, que ha de ser un instrument que aporti a la gent cultura i uns fonaments base amb els que poder defensar-se durant el dia a dia i no emplenar el cap de la gent amb informació buida sinó; tot i que tingui poca informació, almenys que aquesta sigui útil per a la vida. I finalment, no ha de ser un element restrictiu que privi a la gent d’estudiar.

Fotografia de Flikr
Drets: Alguns drets reservats
Autor: Mitchell Norris
URL: http://www.flickr.com/photos/49484846@N05/6980320402/in/photolist-bCPY4L-bZe5HJ-eRRwC9-dLETAX-dLLsgs-9rjHzK-fYFgCw-dMxdhX-bkFtos-bcLvKt-dLEUna-dLETk2-dLETTa-dLETN6-dLEUqZ-dLEUHz-dLEUzK-dLLtQ7-croA67-eJ8geX-at8BC4-epfUpC-at8BCc-9iYGTz-9VikgU-gkdmC1-91VL7m-gkdn53-8oeQyd-8Uu8gu-8UqZZ8-ego1BZ-egtFT7-97jBG8-egnWTt-fyem2a-fv7fe9-fv7fjs-fv7eYU-fuRWxP-fuRWsH-gjprPs-gjpPG2-gjp4kC-eo8EeZ-gjpPDB-9kpUe3-c5kaqo-c5hdHC-9Ua7Zx-8UWQvj.

No hay comentarios:

Publicar un comentario